het Werkbureau

Wat?

Het Werkbureau is het project van Pegode VZW dat begeleid werken aanbiedt.

De opdracht van het Werkbureau is personen met een beperking te laten participeren in de maatschappij via onbezoldigde arbeid op maat om zich te ontplooien in het normaal economisch circuit (NEC) op fysisch, cognitief, sociaal en emotioneel vlak. (Socio – economisch).

Dit doen we door middel van blijvende begeleiding van een jobcoach.

Enerzijds zoeken wij naar taken waarbij de persoon zich echt nuttig kan maken. Geen pure bezighouding en werkjes zonder doel dus. De taken die de begeleid werkers opnemen dienen van die aard te zijn dat ze een aanduidbare meerwaarde bezorgen aan de arbeidspost. De begeleid werker neemt een deeltaak van een vaste werknemer over zodanig dat deze werknemer een andere taak kan uitvoeren.

 

RTH

Je kan begeleid werken starten in het systeem van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

RTH is bedoeld voor personen met een vermoeden van beperking. Een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is geen vereiste voor begeleid werken.

 

 

PVC – PVB

Heb je een persoonsvolgende convenant of een persoonsvolgend budget?

Dan kan je (een deel van) je budget inzetten om jobcoaching in te kopen.

Vul het aanmeldingsformulier in.

Hoe ?

We hanteren de methodiek Supported Employment bij het ondersteunen van de begeleid werkers.

 

Intake

 • Ik wil graag begeleid werken en neem contact op met het Werkbureau
 • De coördinator legt me uit wat begeleid werken is
 • Ik ga akkoord met de begeleiding van een jobcoach

 

Wie ben ik ?

 • Ik vertel mijn jobcoach : Wie ik ben, welk werk ik wil, wat ik goed en niet goed kan

 

De jobcoach gaat werk zoeken

 • De jobcoach bekijkt of er werk is dat ik graag wil doen
 • De jobcoach bekijkt wat ik moet kunnen om dit werk te doen

 

Jobmatching

 • De jobcoach bekijkt of ik de taken op dit werk kan uitvoeren

 

Werk zoeken en onderhandelen

 • De jobcoach legt uit aan de werkgever wat begeleid werken is
 • Ik ga met mijn jobcoach naar de werkgever op bezoek
 • Daarna beslis ik samen met mijn jobcoach of ik dit werk graag wil doen
 • Als dit ok is maken we een afsprakennota waarin staat :
  • welke dagen ik werk
  • welke uren ik werk
  • wat ik doe
  • wie mijn werkbegeleider is

 

Gaan werken

 • Proefperiode
  • Mijn jobcoach gaat mee naar het werk en leert mij de taken
  • Als alles goed gaat, ga ik alleen
  •  De werkpostbegeleider geeft mij mijn taken en ik spreek hem aan als er problemen zijn
 • Tussentijds gesprek
  • Na de proefperiode zit ik samen met mijn jobcoach en werkpostbegeleider
  •  We beslissen samen of ik kan blijven
 • Verder blijven werken
  • Ik werk verder met mijn werkpostbegeleider
  • De jobcoach komt op bezoek
  • Soms zit ik samen met mijn jobcoach en werkpostbegeleider voor een bespreking

Wie?

Wij kunnen geen doelgroepomschrijving geven aan de hand van de aard of ernst van de beperking.

Wij bedienen een zeer gevarieerde groep mensen met uiteenlopende beperkingen (verstandelijk of motorisch), autisme, een niet-aangeboren hersenletsel, psychische problemen, …).

Wat zij gemeenschappelijk hebben, is een bepaalde ondersteuningsvraag op het vlak van arbeid.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

enkele verhalen

vind ons

Werkbureau

Hellegat 31

2845 Niel

T 03 450 92 90

M 0476 908 984

E werkbureau@pegode.be

 

Partners:

onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes ivm het Werkbureau?

Submitting Form...

The server encountered an error.

Inschrijving

ontvangen!

© 2015 Werkbureau - by Sobry.com