Vrijwilligerscoaches Werkbureau
bij het servicepunt vrijwilligers van stad Antwerpen

De stad Antwerpen wil meer mensen uit kansengroepen ondersteunen om te starten als vrijwilliger. In 2014 startte een samenwerking tussen het servicepunt vrijwilligers van de Stad Antwerpen en het Werkbureau van Pegode vzw. Twee vrijwilligerscoaches ondersteunen de toeleiding naar vrijwilligerswerk bij kandidaat vrijwilligers met een beperking die zich aanmelden bij het servicepunt.

Net zoals bij begeleid werken (Supported employment, Heylen, V. & Bollens, J. 2007) staat inclusie centraal. De vrijwilligerscoaches werken op maat van de kandidaat en door een nauwe samenwerking met betrokken partners wordt een eenduidig traject met de nodige ondersteuning beoogd.

 • Vb.: sociale dienst van de mutualiteit die de administratie opvolgt, een begeleider van woonbegeleiding die een eerste keer met de vrijwilliger ter plaatse gaat.

Kandidaat vrijwilligers worden vaak doorverwezen vanuit begeleidende diensten zoals VDAB, GTB, psychiatrie, woonbegeleidingsprojecten, justitie, brailleliga, … .  Op basis van een aantal gesprekken gaan de vrijwilligerscoaches samen met de kandidaat op zoek naar een vacature op maat. Ook de opstart van de kandidaat bij de gastorganisatie wordt opgevolgd. De mate van ondersteuning die geboden wordt is afhankelijk van de mogelijkheden van de kandidaat vrijwilliger.

In maart 2015 werd de werking uitgebreid met het project Mix & Match. Mix & Match maakt gebruik van een duo-methodiek waarbij een kwetsbare vrijwilliger en een ervaren vrijwilliger in de gastorganisatie aan elkaar gekoppeld worden. Het duo voert samen de vrijwilligerstaken uit. De gastorganisatie wordt ontlast in de begeleiding doordat het duo wordt opgevolgd door een M&M-coach.

Daarnaast ondersteunen vrijwilligerscoaches de gastorganisaties die willen werken met vrijwilligers met een beperking. Ze bieden een screening van hun vrijwilligersbeleid en gaan samen met de organisatie op zoek naar mogelijkheden om toegankelijker te zijn voor personen met een beperking. Voor een handleiding in aangepast vrijwilligersbeleid neem een kijkje op deze interactieve pdf.

Vragen?

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het servicepunt vrijwilligers of kan u contact opnemen via mail: vrijwilligers@stad.antwerpen.be of telefonisch: 03 338 70 10

 

Wie ?

De doelgroep van kandidaat vrijwilligers is heel divers en bestaat zowel uit mensen met een mentale of fysieke beperking als mensen met een psychische problematiek. Uit ervaring is gebleken dat deze doelgroepen vaak een extra steuntje nodig hebben bij de opstart van hun vrijwilligerswerk.

Voorwaarden ?

 • Er is geen VAPH-erkenning noodzakelijk.
 • De kandidaat moet zelf vragende partij zijn om vrijwilligerswerk te doen.
 • Ouder zijn dan 16 jaar of 16 worden dit jaar.
 • Voldoende Nederlands kennen voor een basisgesprek (minimum niveau 1.2)
 • Stabiel genoeg zijn om vrijwilligerswerk te doen (staan de problematiek of andere factoren niet in de weg voor het nodige engagement?)
 • 6 maanden clean zijn in geval van een verslavingsproblematiek.
 • Basishouding van kandidaat vrijwilliger:  Zelfstandig afspraken kunnen nakomen, instructies  ontvangen en uitvoeren, samenwerken, problemen signaleren
 • Bereid en beschikbaar zijn om zich zes maanden te engageren voor een organisatie.
 • Bereid zijn om met een halve dag per week te starten.
 • Op zoek zijn naar vrijwilligerswerk binnen Groot-Antwerpen.
 • Kandidaat-vrijwilligers die klant zijn bij het OCMW Antwerpen kunnen beroep doen op de dienst vrijwilligerswerk van het OCMW (03 292 23 28).

 

Voorbeeld

Een vrouw werd aangemeld vanuit een CGG. Na een therapeutische behandeling was het voor haar moeilijk aansluiting te vinden bij anderen in haar vrije tijd. Zij helpt nu wekelijks met voedselbedeling voor kansarmen. Zo heeft ze al meer dan 6 maanden een vaste activiteit die haar de structuur en het sociaal contact biedt waar zij behoefte aan heeft, maar het meeste haalt ze uit de appreciatie voor haar inzet.

Een vrouw met Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fybromyalgie wil na lange inactiviteit nagaan wat haar mogelijkheden zijn. Er werd gezocht naar vrijwilligerswerk in haar buurt, de interesse van de kandidaat vrijwilligster en een aangepast takenpakket. Nu gaat zij ter ondersteuning van een groep bewoners van een wzc 2u per week wandelen met hen. De vrijwilligerscoach volgt na de opstart op hoe dit loopt en kan na een paar maanden op vraag van de vrijwilligster nagaan of uitbreiding van uren of taken gewenst is.

enkele verhalen

vind ons

Werkbureau

Hellegat 31

2845 Niel

T 03 450 92 90

M 0476 908 984

E werkbureau@pegode.be

 

Partners:

onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes ivm het Werkbureau?

Submitting Form...

The server encountered an error.

Inschrijving

ontvangen!

© 2015 Werkbureau - by Sobry.com